ADD SOME TEXT THROUGH CUSTOMIZER
ADD SOME TEXT THROUGH CUSTOMIZER

januari 2021, Noodhulp gestart

 

 

Al eerder meldden wij u dat mede vanwege de corona uitbraak, er vele schrijnende situaties aan ons zijn gemeld. Afgelopen november is gestart met het verlenen van noodhulp aan  tien gezinnen die eerder dit jaar door Casa Adela zijn geselecteerd. Het betreffen vaak gebroken en zeer arme gezinnen, maar ook zieken en werkelozen. De komende maanden zullen wij hen deze noodhulp bieden, denk hierbij aan voedsel, brandstof, medicatie. Men is druk bezig geweest om de eerste inkopen te doen en voor deze eerste keer is gekozen voor het verstrekken van voedingsmiddelen, omdat daar het meest behoefte aan was.

De diverse gezinnen en de zieken zijn bezocht door onze Casa Aadela bestuursleden en vader Christiaan. En zoals u kunt zien op de foto’s, veel verraste en veel blije gezichten.

Wij verzekeren u, onze hulp wordt door al deze gezinnen meer dan gewaardeerd!