ADD SOME TEXT THROUGH CUSTOMIZER
ADD SOME TEXT THROUGH CUSTOMIZER

Stichting Rebeca Lidwina bestaat sinds 2015 en ondersteunt een groep vrijwilligers in Roemenië die willen omzien naar anderen die lijden, naar hen die eenzaam en ziek zijn en die niet de zorg krijgen die wij zo gewoon vinden. Om de activiteiten in Roemenië te kunnen uitvoeren is in 2015 op locatie zusterorganisatie Casa Adela opgericht, in Miercureae Ciuc in de provincie Brasov. Casa Adela is de uitvoerende partner van Rebeca Lidwina in Roemenië. Via de vrijwilligers van Casa Adela, waaronder een arts en een pastoraal werker krijgen de activiteiten vorm.

 

Deze vrijwillige zorgverleners zien om naar kinderen, volwassenen en ouderen die chronisch of terminaal ziek zijn of in nood verkeren. Door het uitvoeren van projecten en door hen te bezoeken en te steunen met wat kan en nodig is. Het uiteindelijke doel is om samen een hospice op te zetten, waar terminaal zieken in alle rust kunnen sterven. Maar waar ook aandacht en zorg is voor naaste familieleden en mantelzorgers en onze vrijwilligers kunnen samenkomen. Tijdens werkbezoeken van leden van Rebeca Lidwina aan Roemenië of (zeer incidenteel) van leden van Casa Adela aan Nederland, worden activiteiten geëvalueerd, nieuwe activiteiten en/of projecten nader verkend en uitgewerkt.

 

Doel van de Stichting

Het steunen van humanitaire projecten in Oost-Europa, met name in Roemenië en de republiek Moldova, in het bijzonder projecten op het terrein van opvang, ouderenzorg en palliatieve zorg, zoals Casa Adela in Miercurea Ciuc; en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

  • De stichting beoogt het algemeen nut.
  • De stichting heeft geen winstoogmerk.

De stichting tracht haar doel te bereiken door: fondsenwerving; advisering van lokale organisaties; training van vrijwilligers en medewerkers van lokale organisaties; lobby en belangenbehartiging; voorlichting.

Stichting Rebeca Lidwina is door de belastingdienst vanaf 4 maart 2015 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

 

Bestuur 2020

Ventu Martin, oprichter

Pieter van Abshoven, voorzitter

Rob Vrijenhoek, vice voorzitter

Ingen Bavelaar, secretaris

Pierre van Vliet, penningmeester

 

De bestuursleden werken op vrijwillige basis. Er zal hoogstens sprake zijn van een onkostenvergoeding. Daarom kent de stichting geen beloningssysteem.